OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Všeobecná ustanovení
 • Uzavření smlouvy, objednání zboží
 • Cena a placení
 • Dodací lhůta
 • Podmínky přepravy
 • Odstoupení od kupní smlouvy
 • Ochrana osobních údajů
 • Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lezenicko.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím je Barbora Podmolíková, Tučín 50, Želatovice 751 16, IČ: 753 87 646 DIČ: CZ75387646, zapsáno u MěÚ-OŽÚ Přerov Ev. č. Ž.L. 2010/1954/ZU/De/4. Ostatní kontaktní údaje naleznete na stránce „Kontakt“.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztah neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmu

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2. Uzavření smlouvy, objednání zboží

Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat.

Uzavření kupní smlouvy se rozumí objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Podmínkou platnosti internetové elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Po odeslání objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem ( objednavka@lezenicko.cz ) potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktujte e-mailem na info@lezenicko.cz nebo telefonicky na tel. č. +420 725 63 45 60 . Následně, po vyřízení objednávky a odeslání zásilky, nebo případné zboží k vyzvednutí v naší provozovně, je zasláno zákazníkovi o této skutečnosti závazné potvrzení na kontaktní e-mail uvedený v registraci.

3. Cena a placení

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

 • Dobírka České Pošty – platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce. Tento druh platby je zpoplatněn 160 Kč s DPH.
 • Dobírka Přepravní služba  – platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce. Tento druh platby je zpoplatněn 450 Kč s DPH + podle tarifu přepravní služby za paletový tarif.
 • Platba bankovním převodem – platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě vystavené faktury, kterou po provedení objednávky zašleme obvykle dva dny před dodáním zboží na Váš kontaktní email. Prosíme, vyčkejte vždy na výzvu k platbě, Vaše platba musí být označena správným variabilním symbolem (číslo vystavené faktury). Objednávka Vám bude předána na základě doložení dokladu o zaplacení platební transakce, než bude platba připsána na náš účet. Tento druh platby je zpoplatněn 90 Kč s DPH.
 • Dobírka při převzetíplatba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce. Tento druh platby je zpoplatněn  90 Kč s DPH.
 • Osobní odběrplatba v hotovosti při převzetí zásilky. Tento druh platby neni zpoplatněn.
 • Osobní odběrplatba převodem před převzetím zásilky. Tento druh platby je zpoplatněn 90 Kč s DPH.

Při vyzvednutí zboží, které bylo placeno předem, je nutno na osobních odběrech předložit občanský průkaz. Tato forma identifikace nám pomáhá zamezit riziku s neoprávněným vyzvednutím dané objednávky.

 

Provozovatel Nábytek Leženíčko – není plátcem DPH.

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.lezenicko.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě platby převodem na účet bude kupní cena považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží pod hranici uvedenou v oddílu "Dopravní podmínky, poštovné" je připočítána cena dopravy.

4. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající vyexpedovat objednávku nebo předat ji dopravci do 10 pracovních dnů, není-li u zboží uvedeno jinak. Pokud zboží skladem není, dodací lhůta se pohybuje cca od 14dnů do 3 týdnů. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 4 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

 

5. Podmínky přepravy

5.1. Normální balík Česká Pošta

Normální balík je službou České pošty, zboží Vám bude doručeno do 5 pracovních dnů po podání zásilky. Po odeslání Vám zašleme mailem zprávu o této skutečnosti a po přihlášení do Vašeho zákaznického účtu (“ZOBRAZIT PŘEHLED OBJEDNÁVEK“) můžete získat podací číslo zásilky, podle kterého ji můžete sledovat na internetových stránkách cpost.cz 

Sledování zásilek (Track&Trace)balíku České pošty, nebo na telefonním čísle  840 111 244.

V případě, že Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Úložná doba je 5 dnu. Vyjimečné se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a my zjistíme, kde je uložen. Většinou je na Vaší poště, přestože Vám nebylo dodáno oznámení.

Cena tohoto způsobu dopravy je 160 Kč.

5.2. Nadměrný balík PŘEPRAVNÍ SLUŽBA

Nadměrný balík je službou naší přepravní služby, zboží Vám bude doručeno do 24 hodin v pracovní dny po odeslání zásilky.

Cena tohoto způsobu dopravy je 450 Kč + cena podle tarifu přepravní služby za paletový převoz.

Zboží na dobírku lze v rámci ČR zaslat pomocí Normální Balík České pošty, tato služba je zpoplatněna částkou 160 Kč + částkou podle tarifu České pošty, v případě využití služby Nadměrný Balík přepraví služba  je dobírka zpoplatněna částkou 450 Kč + částkou podle tarifu přepraví služba za paletový převoz.

5.4. Naše vlastní přepravna zboží je po celé ČR.
Cena tohoto způsobu dopravy je 420,- Kč po celé ČR.
Naší vlastní přepravní službou, Vám zboží bude doručeno na základě obdržených informací o doručení zásilky. O přibližné hodině dodání Vás budeme kontaktovat e-mailem a telefonicky na Vámi zadané kontakty dva pracovní dny před doručením objednávky.

5.4. Povinnosti odběratele po převzetí zásilky

Odběratel je povinen při převzetí zásilky překontrolovat úplnost obsahu zásilky ve srovnání s paragonem nebo fakturou. Je nutné zkontrolovat i kvalitu zboží, zda v průběhu dopravy nedošlo k jeho poškození. Zjevné kvalitativní vady nebo kvantitativní nesrovnalosti je třeba oznámit telefonem, faxem nebo e-mailem do 24 hodin. Důležité je ponechat zboží v původním přepravním obalu (kartonu), aby bylo možné při reklamaci množství ověřit hmotnost zásilky. Pozdější reklamaci obsahu zásilky nelze akceptovat.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Ze strany nakupujícího

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku zákona č. 367/2000 ze 14. září 2000 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu zboží v plné výši bez přepravních nákladů, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • zboží zašlete na naši adresu, uvedenou na stránce „kontakt“
 • zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené
 • zboží musí být kompletní, včetně příslušenství a veškerých dokumentů, zejména včetně originálu prodejního dokladu (faktury)
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Je třeba si uvědomit, že zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, ovšem musí dodavateli předat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné bude kupujícímu sníženo plnění o takto spotřebované množství. Prodávající musí v takovém případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížena o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby.

Prodávající navíc může uplatnit nároky na další skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

6.2. Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu www.lezenicko.cz

Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • zboží je dlouhodobě nedostupné
 • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

V případě, že zboží nemá náhradu, bude toto zboží z objednávky stornováno.

Pokud jste již za zboží zaplatili bankovním převodem a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, bude rozdíl peněz převeden zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet, nejpozději však do 14 dnů ode dne připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

6.3. Stornování objednávky ze strany kupujícího

 Storno objednávky příjímáme do týdne písemně.

V případě, bude-li již objednané zboží předáno do výroby, popřípadě vyrobeno a kupující již zboží nebude chtít, bude výrobce požadovat od kupujícího storno poplatek v minimální výši 2 000Kč a výše, dle rozsahu a nákladů spojených s objednávkou. 

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete také měnit po přihlášení do zákaznického účtu v sekci „Změnit osobní údaje“.

8. Závěrečná ustanovení

Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky platí od 1.5.2010.

 

Přihlásit se

Login:

Heslo:

Zapomenuté heslo OK
Přihlásit se Zaregistrovat se

© Všechna práva vyhrazena www.lezenicko.cz - Prodáváme pohodlí